Kategoria:

Biznes plan – czym jest i dlaczego jest istotny?

Zdjęcie przedstawia grupę osób pracujących wspólnie nad analizą danych. Na stole widoczne są dokumenty z wykresami i grafami, dłonie uczestników wskazujące na istotne punkty danych, a także tablet i kubek z kawą. Atmosfera zdjęcia wydaje się być profesjonalna i skoncentrowana na szczegółach.

Czym jest biznes plan?

Biznes plan to dokument, który opisuje i określa cele, strategie, strukturę, analizy, prognozy finansowe, konkurencję i wiele innych informacji związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem firmy. To kompleksowy plan, który stanowi podstawę działań biznesowych i jest niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, który chce zwiększyć szanse na sukces. Biznes plan zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące celu, wartości firmy, charakterystyki rynku, planu inwestycyjnego, analizy konkurencji i wiele innych ważnych informacji potrzebnych do prowadzenia firmy.

Cel biznes planu

Biznes plan ma wiele celów, z których najważniejsze to:

 • Planowanie i tworzenie celów biznesowych: Biznes plan stanowi plan działań, w którym określa się cele, jakie firma chce osiągnąć w określonym czasie. Określenie tych celów pozwala na skoncentrowanie wysiłków i zasobów w odpowiednich kierunkach, co zwiększa szanse na sukces.
 • Wizja i wartości firmy: Biznes plan pozwala przedsiębiorcy zdefiniować wizję i misję firmy, co jest istotne dla zbudowania tożsamości marki i kierowania firmą w odpowiednim kierunku. W zakresie wizji należy określić, jaki cel firma chce zrealizować, jakie wartości przyświecają przedsiębiorcy i jakie cele produktu lub usługi firma chce osiągnąć.
 • Analiza ryzyka i weryfikacja koncepcji biznesowej: Biznes plan pozwala zidentyfikować i zrozumieć ryzyka związane z prowadzeniem biznesu, takie jak zmiany w prawie, ryzyka konkurencji, zmiany w trendach rynkowych, finansowanie, zatrudnienie, ryzyka pracownicze itp. Pozwala to przedsiębiorcy opracować strategie minimalizacji ryzyka i przygotować się na potencjalne zmiany w otoczeniu biznesowym.
 • Pozyskanie finansowania i partnerów biznesowych: Biznes plan jest także dokumentem, który przedstawia firmę potencjalnym inwestorom, bankom lub partnerom biznesowym. Zawiera on informacje o planach rozwoju firmy i prognozach finansowych, co pozwala zainteresowanym stronom zrozumieć potencjał biznesu i zdecydować, czy chcą zainwestować lub zaangażować się, jak również jakie koszty, jakie zyski, jakie cele firmy.

Jakie informacje powinien zawierać dobry biznes plan?

Dobry biznes plan powinien zawierać odpowiednie informacje, które pozwolą przedsiębiorcom i inwestorom zrozumieć potencjał firmy, cele, które ma osiągnąć, i jakie strategie zamierza zastosować, aby je zrealizować. Oto niektóre z informacji, które powinny znaleźć się w dobrym biznes planie:

Podstawowe informacje o firmie

Dobry biznes plan powinien rozpocząć się od podstawowych informacji o firmie, takich jak nazwa, lokalizacja i struktura prawna. W tym rozdziale należy również przedstawić misję firmy, czyli cel, jaki przedsiębiorca chce osiągnąć, oraz wartości, które przyświecają firmie. Należy również opisać, jakie produkty lub usługi firma oferuje i jaki jest jej rynek docelowy. Ważne jest, aby w biznes planie znalazły się informacje o branży, w której działa firma, oraz informacje o konkurencji, z którą firma może się zmierzyć.

Charakterystyka planowanej działalności

Kolejnym ważnym elementem w biznes planie jest charakterystyka planowanej działalności. W tym rozdziale należy szczegółowo opisać, czym będzie firma zajmować się, jakie cele stawia przed sobą oraz jakie potrzeby rynkowe firma zamierza zaspokoić. W celu zwiększenia czytelności, warto również zawrzeć kilka punktów charakterystyki działalności w formie punktów, który pozwoli czytelnikowi na szybkie zrozumienie, jakie są cechy wyróżniające planowaną firmę. Przykładowe punkty, jakie można uwzględnić to:

 • Usługi lub produkty, które firma planuje oferować
 • Potencjał rynkowy i popyt na te usługi lub produkty
 • Innowacje, które firma wprowadzi w dziedzinie, w której będzie działać
 • Zastosowanie nowych technologii czy zaawansowanych metod produkcyjnych w planowanej działalności

Analiza rynku i konkurencji

W tym rozdziale należy zebrać informacje dotyczące rynku, w którym firma planuje działać, jak również konkurencji, z którą będzie się zmierzyć. Analiza rynku powinna uwzględniać wielkość rynku, trendy rynkowe, zmiany w preferencjach konsumentów, a także identyfikację grupy docelowej, czyli klientów, do których firma będzie kierować swoje produkty lub usługi. Analiza konkurencji pozwala zidentyfikować silne i słabe strony konkurencji, co pozwala firmie opracować strategie, które pozwolą jej wyróżnić się.

Plan inwestycyjny i finansowy firmy

Element,  który opisuje, jak firma planuje zainwestować swoje środki finansowe, jakie koszty poniesie, jaki zysk zamierza osiągnąć i jak zamierza zabezpieczyć finansowanie potrzebne do realizacji celów firmy. W planie inwestycyjnym należy uwzględnić analizę rynku i konkurencji, prognozowane koszty, planowane przychody, analizę ryzyka, jak również strategie pozyskania finansowania, takie jak emisja akcji lub kredyt bankowy. Ważne jest, aby plan finansowy był realistyczny i uwzględniał możliwe zmiany i ryzyka, które firma może napotkać w trakcie prowadzenia swojej działalności. Przykładowe punkty, jakie można uwzględnić w planie inwestycyjnym i finansowym to:

 • Prognozy sprzedaży, kosztów i zysku
 • Źródła finansowania planowanych inwestycji
 • Prognozowany czas potrzebny na osiągniecie zwrotu z inwestycji
 • Koszty zatrudnienia, prowadzenia firmy, zakupu materiałów lub wyposażenia
 • Plan finansowania i zabezpieczenia firmowych działań

Jak tworzyć biznes plan krok po kroku?

Tworzenie biznes planu to proces, który wymaga odpowiedniej analizy, planowania i pisania. Oto kilka kroków, które warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu biznes planu:

Wybór struktury biznes planu

Pierwszym krokiem w tworzeniu biznes planu jest wybór odpowiedniej struktury, która odpowiada celom firmy i oczekiwaniom odbiorców. W zależności od branży, biznes plan może mieć różne sekcje lub układ. Najważniejsze elementy biznes planu to analiza rynku, strategia marketingowa, plan finansowy i operacyjny. Jeśli firma planuje wprowadzić produkt lub usługę, należy także uwzględnić w planie informacje na temat produktu, jakie cele firma planuje osiągnąć, jaki rynek zamierza zaspokoić, jakie potrzeby zamierza zaspokoić i jakie strategie ma zamiar zastosować.

Zbieranie i analizowanie danych

Kolejnym krokiem w tworzeniu biznes planu jest zebranie odpowiednich danych, informacji i analizowanie ich. W celu skutecznego rozwoju firmy, warto zebrać jak najwięcej wiarygodnych informacji na temat rynku, konkurencji, potrzeb klientów, potencjału wzrostu, ryzyka i innych ważnych czynników, które będą mieć wpływ na prowadzenie działalności firmy. Wraz z zebranymi danymi, należy przeprowadzić analizę, która pozwoli na trafne wnioski i odpowiednie decyzje biznesowe, które pozwolą firmie osiągnąć cele i zminimalizować ryzyko.

Pisanie i redagowanie planu

Ostatnim krokiem w tworzeniu biznes planu jest napisanie dokumentu oraz jego redagowanie. Ważne jest, aby biznes plan był napisany w sposób jasny, zwięzły i logiczny, aby był wartościowym dokumentem dla firmowych działań i nie tylko. Etap pisania i redagowania biznes planu powinien uwzględniać również sprawdzanie błędów, poprawianie zdań, dodawanie informacji, które są potrzebne, jak również dbanie o to, aby dokument był wizualnie przyjemny w odbiorze dla czytelników. Przed oddaniem biznes planu do przeczytania lub potencjalnemu inwestorowi, warto zlecić korektę, aby upewnić się, że dokument jest pozbawiony błędów, co zwiększy wiarygodność firmy.

Zobacz też


Prostokąt z podziałem na kolumny


Pomysł na biznes – Automaty Vendingowe
Biznes plan – czym jest?
Czym jest marketing szeptany?
Euro w Polsce – za i przeciw
Działalność gospodarcza – wady i zaletyEkonomia normatywna vs pozytywna
Zrównoważony rozwój – ESG
Najlepsze książki o biznesie – przegląd
Sztuczna inteligencja – co warto wiedzieć?
Skąd Polska ma gaz w 2023? Przegląd źródełJak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
Jak ubrać się na rozmowe rekrutacyjną?
Własna firma – czy to się opłaca?
Ile zarabia sprzedawca w biedonce? 2024
ESG a biznes