Kategoria:

Ekonomia normatywna a pozytywna – czym się różnią?

Różnice między ekonomią normatywną a pozytywną

Ekonomia normatywna a ekonomia pozytywna to dwa odmienne podejścia w naukach ekonomicznych. Różnica między nimi polega na celach, jakie stawiają sobie badacze i na jakiej podstawie analizują gospodarkę. Ekonomia normatywna opisuje, jakie cele gospodarcze powinny być osiągane, podczas gdy ekonomia pozytywna opisuje, jakie zjawiska zachodzą w gospodarowaniu na podstawie faktów i obiektywnej wiedzy.

Charakterystyka ekonomii normatywnej

Ekonomia normatywna skupia się na opisywaniu procesów gospodarczych z drugiej strony – z wartościami. Jej celem jest analiza i ocena, jakie cele gospodarcze powinny być osiągane i jakie wartości gospodarcze są najważniejsze. Ekonomia normatywna oparta jest na normach i wartościach gospodarczych, a badanie tej dziedziny ekonomii pozwala zrozumieć, jakie decyzje i polityka gospodarcza są zgodne z określonymi celami.

Charakterystyka ekonomii pozytywnej

Ekonomia pozytywna opisuje, jakie zjawiska zachodzą w gospodarowaniu na podstawie faktów i obiektywnej wiedzy. Jej głównym celem jest analiza ekonomii w oparciu o naukową metodologię i badanie obiektywnych danych gospodarczych. Ekonomia pozytywna bada zjawiska gospodarcze, analizuje je i opiera się na faktach, a nie na ocenie wartości. Dzięki temu można tworzyć obiektywne modele i prognozy dotyczące rozwoju gospodarki i przyczyn jej zmian.

Zastosowanie ekonomii normatywnej oraz pozytywnej

Przykłady zastosowania ekonomii normatywnej

Ekonomia normatywna jest stosowana w polityce gospodarczej, podczas podejmowania decyzji związanych z gospodarką i w tworzeniu norm gospodarczych na podstawie wartości ekonomicznych. Oto kilka przykładów zastosowania ekonomii normatywnej:

  • Tworzenie polityki ekonomicznej opartej na wartościach, np. polityka redystrybucji dochodów w celu zmniejszenia nierówności społecznych.
  • Określanie celów rozwoju gospodarczego, np. wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji.
  • Ocena skutków decyzji gospodarczych, np. podatki, regulacje rynkowe.
  • Tworzenie norm gospodarczych, np. normy ekologiczne, normy w zakresie jakości produktów.

Przykłady zastosowania ekonomii pozytywnej

Ekonomia pozytywna znajduje zastosowanie w badaniu gospodarczych zjawisk i analizowaniu obiektywnej wiedzy na temat gospodarki. Oto kilka przykładów zastosowania ekonomii pozytywnej:

  • Badanie wzrostu gospodarczego i analiza przyczyn zmian gospodarczych na podstawie faktów i danych ekonomicznych.
  • Wykonywanie prognoz gospodarczych na podstawie analizy trendów i historii gospodarczych.
  • Badanie skutków polityki gospodarczej na podstawie obiektywnych danych gospodarczych.
  • Analiza rynków i cen na podstawie faktów gospodarczych.

Zobacz też


Prostokąt z podziałem na kolumny


Pomysł na biznes – Automaty Vendingowe
Biznes plan – czym jest?
Czym jest marketing szeptany?
Euro w Polsce – za i przeciw
Działalność gospodarcza – wady i zaletyEkonomia normatywna vs pozytywna
Zrównoważony rozwój – ESG
Najlepsze książki o biznesie – przegląd
Sztuczna inteligencja – co warto wiedzieć?
Skąd Polska ma gaz w 2023? Przegląd źródełJak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
Jak ubrać się na rozmowe rekrutacyjną?
Własna firma – czy to się opłaca?
Ile zarabia sprzedawca w biedonce? 2024
ESG a biznes